ncxq.net
当前位置:首页 >> 屈原离骚全文朗诵 >>

屈原离骚全文朗诵

您好。 (1)路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。 (2)长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。 (3)亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。 阳光文学城,希望可以帮到您,望采纳。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰;余虽好修姱以靰羁兮,謇朝谇而夕替;既替余以蕙纕兮,又申之以揽芷;亦余心之所善兮,虽九死其尤未悔;众女疾余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫;固时俗之工巧兮,俪规矩而改错;背绳墨以追曲兮,竞周容以为度;忳郁邑余挓傺兮...

作者:屈原 帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。 摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。 皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名: 名余曰正则兮,字余曰灵均。 纷吾既有此内美兮,又重之以修能。 扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。 汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。...

【作品简介】 《离骚》是《楚辞》的代表作,是我国最长的抒情诗。《离骚》是战国时期著名诗人屈原的代表作,是中国古代诗歌史上最长的一首浪漫主义的政治抒情诗。《离骚》是屈原的代表作,是带有自传性质的一首长篇抒情诗。全诗共三百七十多句,...

长太息以掩涕兮(chǎngtàixīyǐyǎntìxī), 哀民生之多艰(āimínshēngzhīduōjiān) 余虽好修姱以靰羁兮(yúsuīhǎoxiūkuāyǐwùjīxī), 謇朝谇而夕替(jiǎncháosuìérxītì); 既替余以蕙纕兮(jìtìyúyǐhuìxiāngxī), 又申之以揽芷(yòushēnzhīyǐlǎnzhǐ); 亦余心...

屈原问渡(曾侯乙编钟与乐队) 流水(古琴独奏) 箫与钢琴的 绿野仙踪 要不就 古筝的平湖秋月。。。。

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。 摄提贞于孟陬[zōu]兮,惟庚寅吾以降。 皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名: 名余曰正则兮,字余曰灵均。 纷吾既有此内美兮,又重之以修能。 扈[hù]江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。 汩[yù]余若将不及兮,恐年岁之不吾与...

离骚(一) 帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。 摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。 皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名: 名余曰正则兮,字余曰灵均。 纷吾既有此内美兮,又重之以修能。 扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。 汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。 ...

帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。 摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。 皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名: 名余曰正则兮,字余曰灵均。 纷吾既有此内美兮,又重之以修能。 扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。 汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。 朝搴阰之木...

《离骚》——屈原 帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。 摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。 皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名: 名余曰正则兮,字余曰灵均。 纷吾既有此内美兮,又重之以修能。 扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。 汩余若将不及兮,恐年岁之不吾...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncxq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com