ncxq.net
当前位置:首页 >> 梁浦行曹植朗读 >>

梁浦行曹植朗读

《梁甫行》选自《曹植集校注》liáng fǔ xíng bā fāng gè yì qì ,qiān lǐ shū fēng yǔ .jù zāi biān hǎi mín ,jì shēn yú cǎo shù .qī zǐ xiàng qín shòu ,háng zhǐ yī lín zǔ .chái mén hé xiāo tiáo ,hú tù xiáng wǒ yǔ .梁甫行八方各异气,千里殊风雨.剧哉边海民,寄身于草墅.妻子象禽兽,行止依林阻.柴门何萧条,狐兔翔我宇.希望能帮助到你

《泰山梁甫行》是魏晋朝著名文学家曹植的代表作品 泰山梁甫行 八方各异气,千里殊风雨.剧哉边海民,寄身于草墅.妻子象禽兽,行止依林阻.柴门何萧条,狐兔翔我宇

曹植(192-232),字子建,沛国谯(今安徽亳州)人,曹操与武宣卞皇后所生第三子,自小非常聪慧,十岁出头时就能诵读《诗经》《论语》及先秦两汉辞赋,诸子百家也曾广泛涉猎.他思路快捷,谈锋健锐,曹操每每提问,常常应声而对,

曹植的梁浦行,应该是《梁甫行》,也称为《泰山梁甫行》,是曹植的代表作品之一.描写海民妻子和女儿的诗句是:妻子象禽兽,行止依林阻.翻译成现代汉语是:妻子和儿女像禽兽一样生活,盘桓在险阻的山林里.

原文七步诗 曹植 煮豆燃豆萁,漉豉以为汁, 萁在釜下燃,豆在釜中泣. 本是同根生,相煎何太急!

无他,但手熟尔.或许你可以通过句子开头的妻子,柴门等词语用联想记忆法背

梁甫行 曹植 八方各异气,千里殊风雨.剧哉边海民,寄身于草野.妻子象禽兽,行止依林阻.柴门何萧条,孤兔翔我宇.

七步诗 [三国魏]曹植 zhǔ dòu rán dòu qí 煮 豆 燃 豆 萁 ,lù chǐ yǐ wéi zhī 漉 豉 以 为 汁 .qí zài fǔ xià rán 萁 在 釜 下 燃 ,dòu zài fù zhōng qì 豆 在 釜 中 泣.běn shì tóng gēn shēng 本 是 同 根 生,xiāng jiān hé tài jí 相 煎 何 太 急 .

原文:曹植年十余岁.诵读《诗》,《论》及辞赋数十万言,善属文.太祖尝视其文,谓植曰:“汝请人邪?”植跪曰:“言出为论,下笔成章,顾当面试.奈何请人?”时邺铜雀台新成,太祖悉将诸子登台,使各为赋.植援笔立就,可观.太

《泰山梁甫行》-曹植 八方各异气,干里殊风雨. 剧哉边海民,寄身于草野. 妻子象禽兽,行止依林阻. 柴门何萧条,狐兔翔我宇. 【译文】 八方的气候各不相同,千里之内的风雨形态不一.海边的贫民多么艰苦啊,破旧的草屋是他们的栖身之地.妻子和儿子像禽兽 一样生活,盘桓在险阻的山林里.简陋的柴门如此冷清,狐兔在周围自由 穿梭毫无顾忌. 扩展资料:曹植自曹丕篡汉后,在自己生存的艰难不幸中,逐渐体会到下层人民的痛苦.他在《泰山梁甫行》中,以白描的手法,反映了边海农村的残破荒凉景象,表现了对下层人民的深切同情."

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncxq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com