ncxq.net
当前位置:首页 >> 梁甫行古诗原文 >>

梁甫行古诗原文

梁甫行 曹植 八方各异气,千里殊风雨.剧哉边海民,寄身于草野.妻子象禽兽,行止依林阻.柴门何萧条,狐兔翔我宇.译文 八方的气候各不相同,千里之内的风雨形态不一.海边的贫民多么艰苦啊,平时就住在野外的草棚里.妻子和儿女像禽兽一样生活,盘桓在险阻的山林里.简陋的柴门如此冷清,狐兔在房屋周围自在地行走毫无顾忌.

梁甫行拼音版注音: bā fāng gè yì qì , qiān lǐ shū fēng yǔ . 八方各异气,千里殊风雨. jù zāi biān hǎi mín , jì shēn yú cǎo shù . 剧哉边海民,寄身于草墅. qī zǐ xiàng qín shòu , xíng zhǐ yī lín zǔ . 妻子象禽兽,行止依林阻. chái mén hé xiāo tiáo , hú tù xiáng wǒ yǔ . 柴门何萧条,狐兔翔我宇.

《泰山梁甫行》-曹植 八方各异气,干里殊风雨. 剧哉边海民,寄身于草野. 妻子象禽兽,行止依林阻. 柴门何萧条,狐兔翔我宇. 【译文】 八方的气候各不相同,千里之内的风雨形态不一.海边的贫民多么艰苦啊,破旧的草屋是他们的栖身之地.妻子和儿子像禽兽 一样生活,盘桓在险阻的山林里.简陋的柴门如此冷清,狐兔在周围自由 穿梭毫无顾忌. 扩展资料:曹植自曹丕篡汉后,在自己生存的艰难不幸中,逐渐体会到下层人民的痛苦.他在《泰山梁甫行》中,以白描的手法,反映了边海农村的残破荒凉景象,表现了对下层人民的深切同情."

最后一句:柴门何萧条,狐兔翔我宇.咏叹家园荒芜,狐兔出没,承接前面的描写,进一步抒发了感慨,深话了主题.曹植《梁甫行》原文:八方各异气,千里殊风雨.剧哉边海民,寄身于草野.妻子象禽兽,行止依林阻.柴门何萧条,狐兔翔我宇.

【梁甫吟 作者:李白】 长啸梁父吟,何日见阳春? 君不见,朝歌屠叟辞棘津,八十西来钓渭滨. 宁羞白发照清水,逢时吐气思经纶. 广张三千六百钓,风期暗与文王亲. 大贤虎变愚不测,当年颇似寻常人. 君不见,高阳酒徒起草中,长揖山

曹植自曹丕篡位后,诗人被贬到贫困的海边,在自己生存的艰难不幸的环境中,看到下层人民的困苦生活,逐渐体会到下层人民的痛苦,有感而发,写下这首慷慨激愤之作.本文以白描的手法,言简意赅地全方位展现了边海人们的痛苦生活,

梁甫吟 诗人:刘基 朝代:明 谁谓秋月明?蔽之不必一尺翳.谁谓江水清?淆之不必一斗泥.人情旦暮有翻覆,平地倏忽成山溪.君不见桓公相仲父,竖刁终乱齐;秦穆信逢孙,遂违百里奚.赤符天子明见万里外,乃以薏苡为文犀.停婚仆碑何

《泰山梁甫行》是魏晋朝著名文学家曹植的代表作品 泰山梁甫行 八方各异气,千里殊风雨.剧哉边海民,寄身于草墅.妻子象禽兽,行止依林阻.柴门何萧条,狐兔翔我宇

1、名归范蠡五湖上,国破西施一笑中.唐杨乘《吴中书事》全诗如下:十万人家天堑东,管弦台榭满春风.名归范蠡五湖上,国破西施一笑中.香径自生兰叶小,响廊深映月华空.尊前多暇但怀古,尽日愁吟谁与同.2、范蠡功成身隐遁

野望王绩东皋薄暮望,徙倚欲何依?树树皆秋色,山山唯落晖.牧人驱犊返,猎马带禽归.相顾无相识,长歌怀采薇.石竹咏王绩萋萋结绿枝,晔晔垂朱英.常恐零露降,不得全其生.叹息聊自思,此生岂我情.昔我未生时,谁者令我萌.弃置

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncxq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com