ncxq.net
当前位置:首页 >> 梁甫行的全文拼音 >>

梁甫行的全文拼音

《梁甫行》选自《曹植集校注》liáng fǔ xíng bā fāng gè yì qì ,qiān lǐ shū fēng yǔ .jù zāi biān hǎi mín ,jì shēn yú cǎo shù .qī zǐ xiàng qín shòu ,háng zhǐ yī lín zǔ .chái mén hé xiāo tiáo ,hú tù xiáng wǒ yǔ .梁甫行八方各异气,千里殊风雨.剧哉边海民,寄身于草墅.妻子象禽兽,行止依林阻.柴门何萧条,狐兔翔我宇.希望能帮助到你

梁甫行拼音版注音: bā fāng gè yì qì , qiān lǐ shū fēng yǔ . 八方各异气,千里殊风雨. jù zāi biān hǎi mín , jì shēn yú cǎo shù . 剧哉边海民,寄身于草墅. qī zǐ xiàng qín shòu , xíng zhǐ yī lín zǔ . 妻子象禽兽,行止依林阻. chái mén hé xiāo tiáo , hú tù xiáng wǒ yǔ . 柴门何萧条,狐兔翔我宇.

《与朱元思书》是南朝梁文学家吴均所著的一篇著名的山水小品.全文:与朱元思书(yǔ zhū yuán sī shū) 风烟俱净,天山共色.从流飘荡,任意东西.自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝.fēng yān jù jìng,tiān shān gòng sè.cóng liú

严秀琴 拼音[yán] [xiù] [qín].

汪景茁wāngjǐngzhuó汪的解释[wāng] 1. 深广:~洋大海.2. 液体聚集在一个地方:地上~着水.~~(a.眼里充满眼泪的样子;b.象声词,形容狗叫声).3. 量词,用于液体:一~水.4. 姓.景的解释[jǐng] 1. 环境的风光:~色.~致.~物.~观.~气(a.景色;b.指经济繁荣现象,统指兴旺).~深.2. 情况,状况:~象.~况.年~.3. 佩服,敬慕:~仰.~慕.4. 高,大:~行(xíng ).5. 姓.[yǐng] 古同“影”,影子. 茁拼音:zhuó简体部首:艹总笔画:8笔顺编码:横竖竖折竖竖折竖解释:1. 植物才生长出来的样子.2. 壮盛,壮健:~壮.~实(“实”读轻声).~长(zhǎng ).

简海燕的名字全拼音简海燕的名字全拼音如下:简海燕 jiǎn hǎi yān

zhao fang fei

你好:何伙钊全部zhidao的拼音如下(普通话汉语拼音)何(hé)伙(huǒ)钊(zhāo)全(quán)部(bù)拼音:是专汉字读音的一种注音方法,拼读音节的过程,就是按照普通话音节的构成规律把声母、介母、韵母急速连续拼属合并加上声调而成为一个音节.

欧阳 ōuyáng利lì波bō

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncxq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com