ncxq.net
当前位置:首页 >> 梁甫行的甫的读音 >>

梁甫行的甫的读音

文字:惠亿甫 读音:huì yì fǔ

《梁甫行》选自《曹植集校注》liáng fǔ xíng bā fāng gè yì qì ,qiān lǐ shū fēng yǔ .jù zāi biān hǎi mín ,jì shēn yú cǎo shù .qī zǐ xiàng qín shòu ,háng zhǐ yī lín zǔ .chái mén hé xiāo tiáo ,hú tù xiáng wǒ yǔ .梁甫行八方各异气,千里殊风雨.剧哉边海民,寄身于草墅.妻子象禽兽,行止依林阻.柴门何萧条,狐兔翔我宇.希望能帮助到你

梁甫行拼音版注音: bā fāng gè yì qì , qiān lǐ shū fēng yǔ . 八方各异气,千里殊风雨. jù zāi biān hǎi mín , jì shēn yú cǎo shù . 剧哉边海民,寄身于草墅. qī zǐ xiàng qín shòu , xíng zhǐ yī lín zǔ . 妻子象禽兽,行止依林阻. chái mén hé xiāo tiáo , hú tù xiáng wǒ yǔ . 柴门何萧条,狐兔翔我宇.

甫[fǔ] 部首:用部 五笔:GEHY笔画:7笔1.古代在男子名字下加的美称,后指人的表字(亦作“父”):台~(询问别人名号的礼貌用语).2.刚刚,才:年~弱冠.惊魂~定.3.大:“无田~田”

这个字读音同“敷”,即fu(第1声),意为“木”.参见: http://www.zdic.net/zd/zi2/ZdicE3ZdicADZdicAA.htm

甫fǔ

甫,fu(第三声).甫,fu,在田里长得壮健的新苗.男子之美也.甫,在甲骨文字形:在田里长出了新苗;即圃的本字.从金文开始分出两个字:一个是加了囗成圃;一个是由田变为用,成甫.(1) 象形.甲骨文字形.象田中有菜苗之形.金文字形.变为从田父声的形声字.本义:苗.(2) 中国古代对男子的美称.多用于表字之后 [courtesy name].张灵甫(1903年8月20日1947年5月16日),又名宗灵,字灵甫,又字钟麟,汉族,陕西省长安县人(现西安市长安区).生于长安县东大乡东大村.国民革命军高级将领,中将军衔.1947年5月16日于孟良崮战役中战死,时年44岁.

皇 甫(Huáng fǔ)不是多音字

甫 拼 音:fǔ 部 首:一部 笔画:7笔 造字法:象形 释义:①(名)古代加在男子名字下的美称;后来指人的表字.②姓.③(副)

甫fu三声1.古代在男子名字下加的美称,后指人的表字(亦作“父”):台~(询问别人名号的礼貌用语).2.刚刚,才:年~弱冠.惊魂~定.3.大:“无田~田”(不要去耕大田).4.姓.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncxq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com